Jsem velice ráda, že v tak krásné zemi,
jakou Francie je, jsem našla přátele našeho plemene,
kteří přes veškeré nesnáze bojují o zachování a zkvalitnění bloodhoundů.

Za to jim patří mé velké poděkování a úcta.

Přítelkyně Michéle Moubeche se svou smečkou: