WELCOME in our kennel GALLERY.


NEWS - NOVINKY:

5.8.2005    New photos in Gallery: Puppies litter U 4 weeks old.
   Nové fotky v Galerii: Štěňata vrh U - ve 4 týdnech.

18.7.2005    New photos in Gallery: Puppies litter U first photos.
   Nové fotky v Galerii: Štěňata vrh U - první fotky.

29.5.2005    New photos in Gallery: Club shows CZ + NL.
   Nové fotky v Galerii: Klubové výstavy CZ + NL.

13.5.2005    New photos in Gallery: Puppies litter T 8 + 9 weeks old.
   Nové fotky v Galerii: Štěňata vrh T v 8 + 9 týdnech.

18.4.2005    News in Gallery: International Dog Show OPOLE (PL).
   Nově v Galerii: Mezinárodní výstava psů OPOLE (PL).

18.4.2005    New photos in Gallery: Puppies litter T 5 weeks old.
   Nové fotky v Galerii: Štěňata vrh T v pěti týdnech.

1.4.2005    New photos in Gallery: Our others - Scipio,
   Our dogs - Noblesse and Romance.

   Nové fotky v Galerii: Naši ostatní - Scipio,
   Our dogs - Naši psi - Noblesse a Romance.
   404 photos in Gallery now !

31.3.2005    New photos in Gallery: Our others - Rubens and Nash,
   Puppies litter T 3 weeks old.

   Nové fotky v Galerii: Naši ostatní - Rubens a Nash,
   Štěňata vrh T ve třech týdnech.

24.3.2005    New photos in Gallery: Our others - Roden and Sibylle.
   Nové fotky v Galerii: Naši ostatní - Roden a Sibylle.

22.3.2005    New photos in Gallery:
Shows, Our others - Rosemary, Peloponese, Scarlet, Rubens, Nash, Nemrod, Our dogs - Bertille, Romance and Other photos.

   Nové fotky v Galerii:
Výstavy, Naši ostatní - Rosemary, Peloponese, Scarlet, Rubens, Nash, Nemrod, Naši psi - Bertille, Romance a Ostatní foto.

15.3.2005    FIRST photos of litter "T".
   PRVNÍ fotky vrhu "T".

7.12.2004    9 weeks old - photos of litter "S".
   V 9 týdnech - fotky vrhu "S".

13.11.2004    7 weeks old - photos of litter "S".
   V 7 týdnech - fotky vrhu "S".

4.11.2004    6 weeks old - photos of litter "S".
   V 6 týdnech - fotky vrhu "S".

22.10.2004    5 weeks old - photos of litter "S".
   V 5 týdnech - fotky vrhu "S".

22.10.2004    28 days after birth of litter "S".
   28 dní po porodu vrhu "S".

11.10.2004    21 days after birth of litter "S".
   21 dní po porodu vrhu "S".

   15 days after birth of litter "S".
   15 dní po porodu vrhu "S".

27.9.2004    8 days after birth of litter "S".
   8 dní po porodu vrhu "S".

22.9.2004    FIRST photos of litter "S" in Gallery
   PRVNÍ fotky vrhu "S" najdete v Albu.

16.9.2004    NEW photos in Gallery - Shows, Friends ...
   NOVÉ fotky v ALBU - Výstavy, Přátelé ...

20.8.2004    NEW photos in Gallery - Other dogs, Our dogs, Friends.
   231 photos in Gallery now!

   NOVÉ fotky v ALBU - Ostatní psi, Naši ostatní a Přátelé.
   V Albu je k dnešku 231 fotek!

19.8.2004    NEW Gallery design - better review and control.
   NOVÝ desig Alba - lepší přehled a ovládání.

29.10.2003    6x new photos in Litter "P" + Other Bloodhounds
    - now 172x altogether !
   6x nové fotky ve Vrh "P" + Ostatní Bloodhoundi
    - celkem již 172x !
27.10.2003    New section 14 - Shows.
   Nová sekce - Výstavy.
27.10.2003    16x new photos in many sections
    - now 166x altogether !
   16x nové fotky v mnoha sekcích - celkem již 166x !
28.8.2003    First photos of litter "P"
   První fotky vrhu "P"
7.2.2003    Photos of litter "O" - puppies 6 weeks old.
   Fotky vrhu "O" - štěňátka stará 6 týdnů.
14.01.2003    New litter "O" - new gallery section 12.
   Nový vrh "O" - fotky v nové sekci galerie 12.
23.9.2002    Has been added 9 new photos in sections:
   7 - Out kennel, 8 - Other photos, 4 - Noblesse.
   Přidáno 9 nových fotek v sekcích:
   7 - Naši u jiných, 8 - Ostatní fotky, 4 - Noblesse.
10.9.2002    Has been added 23 new photos in sections:
   10 - France friends, 6 - Litter N, 4 - Bett and others.
   Přidáno 23 nových fotek v sekcích:
   10 - Přátelé ve Francii, 6 - vrh N, 4 - Bett a další.
5.9.2002 - Fotky v albech jsou nyní nově řazeny,
   podrobnosti uvidíte pod myší u čísel alb.
1.9.2002    In *6* are puppies photos of last litter.
   V *6* najdete fotky štěňat z posledního vrhu.


A part of photos is work by PhDr Simona Jemelkova,
for these nice photos many thanks go to her.

Vítejte ve FOTO ALBU naší chovatelské stanice.
Část fotografií je dílo PhDr Simony Jemelkové,
které za tyto krásné fotografie děkujeme.

Copyright©

WEB Design & Graphic
original design by Michael Bobr Jindrak